Psychotherapie

veerkracht – perspectief – zelfkennis – groei – helen

De kracht van psychotherapie

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is black-drawing-compass-1040837.jpg

Psychotherapie is een proces van groei en zelfontdekking. Dit houdt in dat je door uitwisseling van je gedachten, gevoelens en ervaringen een dieper inzicht krijgt in zowel jezelf, je omgeving én de problemen die zich in je leven voordoen. Psychotherapie is een uitnodiging om jezelf, je ervaringen en het leven vanuit een ander perspectief te bekijken. Het is een actieve manier om je problemen constructief te herkaderen en zo je zoektocht naar een antwoord te verbreden. Je krijgt inzicht in je gedrags-patronen en in het karakter van de onbewuste drijfveren die je reacties sturen. Dit zal je ondersteunen om positieve veranderingen te brengen in je leven en je helpen om beter om te gaan met de uitdagingen van het leven.

De sleutel van psychotherapie is reflectie en zelfbewustzijn ontwikkelen. Zo krijg jij de gelegenheid om je gedachten, gevoelens en gedrag een juiste plaats te geven. Van hieruit kan een verwerkingsproces opgestart worden. Je maakt voor jezelf ruimte vrij om een leven te leiden in lijn met wie je werkelijk bent.

Is psychotherapie iets voor jou?

Soms raak je uit balans door een ingrijpende levensgebeurtenis of heb je het gevoel vast te zitten. Of je wil graag groeien in zelfvertrouwen, leren grenzen zetten of bepaalde patronen doorbreken. Misschien speelt zingeving of zelfrealisatie een belangrijke rol in je leven?

In therapie gaan betekent niet dat je alleen niet sterk genoeg bent of dat je het opgeeft. Het vraag moed om professionele hulp in te schakelen om je (inter) persoonlijke conflicten aan te pakken. Er heerst vaak nog wat taboe over therapie volgen. De realiteit is echter dat iedereen in zijn leven te maken krijgt met verdriet en lijden. De realiteit is gelukkig ook dat niemand alleen staat met zijn of haar problemen. We hebben er baat bij om aanhoudende gevoelens en gedachten die ons persoonlijke geluk ondermijnen te onderzoeken en mee aan de slag te gaan. Therapie kan je helpen om te gaan met depressie, burn-out, rouw, angstklachten, fobieën, … en beschikt over de geschikte instrumenten om je struikelblokken in de ogen te kijken en met de gepaste vaardigheden aan te pakken. De eerste stap naar vooruitgang is de stap zetten naar hulp!

Integratieve psychotherapie voor volwassenen en jong-volwassenen

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is marc-schafer-1466615-unsplash.jpg

Ik werk samen met jou vanuit de integratieve psychotherapie, een combinatie van verschillende vormen van psychotherapeutische stromingen: cognitieve therapie, psychoanalyse, gedragstherapie, traumatherapie, lichaamsgerichte therapie, hypnotherapie, … Ik bied jou een veilige ruimte waar je de ervaringen die voor jou belangrijk zijn in vertrouwen kan bespreken. Dat kunnen huidige of vroegere gebeurtenissen zijn in je leven, bepaalde terugkerende gevoelens (neerslachtigheid, zelftwijfel, onmacht, verdriet,…) of dwingende gedachten, blokkades of een levens- of relatiecrisis.

Ik luister in eerste instantie met aandacht en zonder oordeel naar je verhaal om je huidige situatie en leefwereld in de diepte te begrijpen. Samen zoeken we via gesprekstherapie naar de juiste aanpak om positieve veranderingen in jouw leven te brengen. Doorheen je traject gaan we regelmatig na of je nog op de juiste weg zit.

Jij bent ten alle tijde kapitein van je schip en jij bepaalt de koers die we varen.

In jouw proces krijgen zowel jouw lichaam, geest, hart en ziel aandacht. Op jouw tempo exploreren we de oorzaak van die kwesties die jou op dit ogenblik hinderen een zinvol en vervuld leven te leiden. Samen gaan we je krachtbronnen identificeren en eren zodat je vanuit die sterke basis kan groeien.

Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate’

Carl Jung

Transpersoonlijke psychotherapie

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is michele-guan-1k3p-9neh3s-unsplash-1.jpg
Water your roots, so your soul can blossom.

We kunnen onze persoonlijke groei ook transformatief versnellen naar een hogere, bredere en diepere manier van zijn en zo als mens ons volle potentieel tot focus hebben. Transpersoonlijke psychotherapie kan hierin een ondersteunende rol spelen. Ze maakt ruimte voor de spirituele, existentiële en mystieke dimensie van de mens in ontwikkeling.

Het uitgangspunt is dat de mens tegelijkertijd op verschillende bewustzijnsniveaus functioneert: lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel. Via procesmatige bewustwording op elk niveau, verwerf je helder inzicht in onbewuste en verdrongen aspecten die de realisatie van je unieke vermogens belemmeren. Transpersoonlijke therapie biedt geen theologische of metafysische verklaringen van het mysterie maar leidt ons naar de deur waar we – elk voor zich – de mogelijkheid krijgen te ontdekken wat erachter ligt.

Transpersoonlijke psychologie werkt verruimend en richt zich op de mens vanuit een holistische benadering. Ze legt zich niet enkel toe op de groei van het individu maar de ontplooiing van de ‘hele mens’: in relatie tot de ander, de maatschappij én het universum.

Ook hier wordt gewerkt met methoden uit diverse stromingen van de psychologie: visualisaties, hypnotherapie, toepassing van de integrale theorie, werken met het onbewuste en verdrongen aspecten, lichaamsgericht energetisch werk, meditatievormen en cognitieve therapie.

Praktische info

°In een eerste gesprek nemen we de tijd voor een kennismaking en overlopen we enkele vragen. Mijn startpunt is samen met jou kijken wat je hier en nu nodig hebt om verder te komen. Daarna besluiten we samen of we de therapie opstarten of voor doorverwijzing als dat een betere optie is. Het intakegesprek duurt maximum 1 uur. Je betaalt hiervoor €60.
°Een psychotherapiesessie voor volwassenen en jong-volwassenen duurt maximum 1 uur en je betaalt hiervoor €60. In onderlinge afspraak of in het kader van de therapie kan voor een langere sessie gekozen worden.
°De duur van de begeleiding hangt af van de problematiek of situatie. Deze wordt in samenspraak met jou en naargelang jouw noden vastgelegd.
°CM-leden en leden van de Bond Moyson hebben recht op een gedeeltelijke terugbetaling van het ziekenfonds. Meer info over deze tegemoetkoming kan je terugvinden op de website http://www.cm.be/psychotherapie of https://www.devoorzorg-bondmoyson.be/terugbetaling-psycholoog . Daar kan je het aanvraagformulier tot terugbetaling downloaden en meebrengen naar de praktijk.
°Er wordt enkel op afspraak gewerkt en contant of via payconiq afgerekend na afloop van de sessie. Als de afspraak niet kan doorgaan, dan wordt vriendelijk gevraagd deze te annuleren minstens 24 uur en bij voorkeur 48 uur op voorhand. Op die manier maak jij ruimte vrij voor andere mensen die hulp nodig hebben! Zonder geldige reden, worden afspraken die later dan 24 uur op voorhand geannuleerd werden aangerekend.
°Als erkend integratief psychotherapeut ben ik gebonden aan het beroepsgeheim. Mijn praktijk is jouw veilige haven waar in vertrouwen en met discretie gesprekken gevoerd worden.
°Ik beschik over een ECP accreditatie (European Certificate Psychotherapy) en ben
lid van de BNVIP (Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Integratieve Psychologie),
lid van de BVP – ABP (Belgische Vereniging voor Psychotherapie / Association Belge de Psychothérapie) en
lid van de Mindfulnessverening vzw .

Don’t go through life, grow through life.

%d bloggers liken dit: